FI SE EN

Teollinen Start up –projekti fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi


Pitkäaikaiset toimitussopimukset – varmaa pitkäaikaista kassavirtaa ja hehtaarituoton parannus ilman riskinottoa

1. Pitkäaikainen lisäkassavirta ja hehtaarituoton lisäys.

2. Helppo liittyä mukaan:

  • Useita tapoja toimittaa olkea, myös. ei tarvitse itse tehdä mitään - vaihtoehto.
  • Mahdollisuus lisätä ansioita lisäämällä omaa työpanostaan.
  • Ei edellytä mitään investointeja tai riskinottoa.
  • Kesannointi ja tuotantolinjan muutokset sallittu.
  • Ei vaikuta maataloustukiin ja jos myöhemmin vaikuttaa, mahdollisuus sopia korvauksista.
  • Sukupolvenvaihdos- ja tilan luovutus- tilanteet huomioitu.
  • Rankkasateiden sattuessa ei tarvitse toimittaa. Puintiaikana Mbio seuraa paalauskapasiteettia ja säätä 24/7 ja neuvoo viljelijöitä sen mukaisesti viljelijöitä silppurin käytöstä. Toisaalta, koska oljella ei ole tiukkoja laatuvaatimuksia, paalaus voidaan tarvittaessa tehdä jopa myös keväällä lumen sulettua, mikä antaa joustavuutta.

3. Silppuri pois päältä - polttoainesäästö puitaessa ja vähemmän tukoksia.

4. Kasvinsuojeluaineet purevat paremmin kun olkipehku poistettu.

5. Olkipehkun polttaminen pian kiellettyä, toimittaminen Mbiolle hyvä vaihtoehto.

6. Mahdollisuus saada oljen ravinteet takaisin: Oljen lannoiteaineiden liukeneminen maahan varsin vaivalloisen ja hitaan maatumisprosessin tulos. Valmistusprosessissa syntyvässä puhtaassa ravinnemassassa ravinteet helposti liukenevassa muodossa.

7. Tuottoisa ja vaivaton tapa osallistua ilmastotalkoisiin ja profiilin nostoon. Toimittamalla oljet Mbio:lle viljanviljelystä merkittävä hiilinielu.

8. Viljelijöillä mahdollisuus hyötyä muutoinkin toiminnan käynnistymisestä. Vuotuiset hankinnat maakunnasta n. 40.000.000 €, josta lähes puolet raaka-ainetoimituksiin.

Oljen ostosopimus »


Kymenlaakson kasvinviljelijät Ry:n edustajat opintomatkalla Tallinnassa

Kymenlaakson kasvinviljelijät Ry:n edustajat opintomatkalla Tallinnassa. Matkalla vierailtiin mm. Andres Oopkaupin n. 600ha:n tilalla Kostiveressä, kuultiin Andreksen todella mielenkiintoinen esitys ja vertailtiin kokemuksia.


Lasse Mäkelä, Jouni Aalto, Kaspar Ojasoo Myllykosken bioetanolista Hannu Reijula, Janne Harjunpää niin ikään Myllykosken bioetanolista, takana Paavo Koho, Hannu Lehtikangas, Vesa Henttonen, Andres..., Markku Saari. Kuvasta puuttuu mukana olleet Antti Ruokonen ja Perttu Vienamo


Olki-ilta


Myllykosken kerholla pidettiin 8.3. Olki-ilta, jossa puhuivat kaupunginjohtaja Marita Toikka, Kouvolan kaupunki, rahoitusjohtaja Moona Salo OP Länsi-Kymistä, asiakkuusjohtaja Jarmo Tulkki OP Kymenlaaksosta sekä Janne Harjunpää Myllykosken Bioetanoli Oy:stä. Tilaisuudessa oli läsnä yli 50 henkeä.


Presentaatio » Oljen ostosopimus »

Vasemmalta: rahoitusjohtaja Moona Salo, kaupunginjohtaja Marita Toikka, Asiakkuusjohtaja Jarmo Tulkki ja projektiasiantuntija Janne Harjunpää.
Kuva: Ilkka Kujala


KoneAgria

Myllykosken bioetanoli oli KoneAgria-messuilla Tampereella 14.-16.10.

Presentaatio - Janne Harjunpää - Myllykosken bioetanoli Oy - Oljesta lisätuottoja, hiilinielu ja energiaa


Myllykosken Bioetanoli ”Mbio”– II sukupolven bioetanolitehdas

50.000 tonnia toisen sukupolven bioetanolia, 100.000 tonnia bioligniiniä ja 25m m3 biokaasua liikenteen polttoainetarpeisiin sekä korvaamaan hiiltä.

Merkittävät alueelliset taloudelliset panostukset, lisätuotot mm. maataloudelle ja positiivinen suora ja välillinen työllisyysvaikutus.

Tavoitteellinen tutkimus- ja tuotekehittely-yhteistyö yliopistojen kanssa raaka-ainepotentiaalin ja lopputuotteiden jatkojalostusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Teollisten jätteiden arvonkorotusmahdollisuus.

Merkittävä kiertotalouden tukikohta ”Mbio”. Bioetanolitehdas ankkuri-hanke, joka mahdollistaa tehostetun kiertotalouden ja infran uusiokäytön Myllykoskella sekä jatkokehtyksen.

Perustuu vahvistettuun RED II -direktiiviin. Markkina tuotteille kasvava. Myös asiaa säätelevä direktiivi selkeä ja voimassa.


Myllykosken Bioetanoli

info@mbio.fi