FI SE EN

Industriellt start up -projekt för att ersätta fossila bränslen


Långfristigt leveransavtal - säkert och långfristigt kassaflöde samt förbättrad avkastning per hektar för jordbrukare, utan risktagande

1. Långsiktigt ytterligare kassaflöde och ökad avkastning per hektar.

2. Lätt att börja med:

  • Flera sätt att leverera halm, även ”jordbrukaren behöver inte göra någonting” - alternativet.
  • Möjlighet att öka inkomsterna genom att öka egen arbetsinsats.
  • Kräver varken investeringar eller risktagande.
  • Tillåter ändringar av produktionslinjen och att lägga området i träda.
  • Påverkar inte jordbruksstöd och om det blev så en kompensation.skulle förhandlas
  • Tillåter generationsskifte och överlåtandet av marken till andra.
  • Vid t.ex.kraftigt regn, enligt force majeure -klausulen, behöver man inte leverera. Mbio följer efter balningskapacitet och väder 24/7 under trösktid och ger råd till jordbrukarna om användning av hacken. Å andra sidan, eftersom det inte finns krävande kvalitetskrav på halmen, kan balningen utföras även på våren efter snön smältit, vilket ger mycket flexibilitet.

3. Hacken på skördetröskan kan avlägsnas, vilket leder till minskat bränslebruk och mindre blockeringar.

4. Pesticider biter bättre när extra halm avlägsnas.

5. Det är förbjudet att bränna halm. Att leverera halm till Mbio är ett bra alternativ.

6. Möjlighet att återvinna halmens gödselmedel: Upplösningen av halmens gödselmedel i jorden är ett resultat av en mödosam och långsam nedbrytningsprocess. I den rena massa som genereras under bioetanol-tillverkningsprocessen är gödselmedel i en lättlöslig form.

7. Ett lukrativt och enkelt sätt att delta i klimatsamtal och profilhöjning. Geno matt leverera halm till Mbio spannmålsodling blir en betydande kolsänka.

8. Olika vidare möjligheter för jordbrukare att dra nytta av projektet. De årliga inköpen från regionen blir ca. 40.000.000 €, av vilket nästan hälften till anskaffning av råvaran.

Halmkontraktet »


Halmkväll


På Myllykoski-klubben hölls den 8 mars en halmkväll, där borgmästaren av Kouvola, Marita Toikka, finansieringsdirektören Moona Salo från OP Länsi-Kymi, kundrelationsdirektören Jarmo Tulkki från OP Kymenlaakso och Janne Harjunpää från Myllykoski Bioetanoli Oy talade. Mer än 50 personer deltog i evenemanget.


Presentation » Halmkontraktet »

Från vänster: CFO Moona Salo, borgmästare Marita Toikka, Customer Relationship Manager Jarmo Tulkki och projektexperten Janne Harjunpää
Foto: Ilkka Kujala


KoneAgria

Myllykoski bioetanoli deltog i KoneAgria-mässa i Tammerfors 14.-16.10.

Presentation - Janne Harjunpää - Myllykosken bioetanoli Oy - Ytterligare intäkter från Halm, kolsänka och energi


Myllykoski Bioetanol “Mbio” - andra generationens bioetanolanläggning

50 000 ton andra generationens bioetanol, 100 000 ton biolignin och 25 miljoner m3 biogas för transportbränslebehov och för att ersätta kol.

Betydande regionala inköp, tilläggsintäkter för t.ex. jordbruk och en positiv direkt och indirekt inverkan på sysselsättningen.

Riktat forsknings- och produktutvecklingssamarbete med akademiska världen för att öka råvarupotentialen och ytterligare bearbetningsmöjligheter för slutprodukter. Möjlighet till uppgradering av industriavfall.

Mbio skapar en viktig bas för cirkulär ekonomi, för vilken bioetanolanläggningen är ett nyckelprojekt som möjliggör förbättrad cirkulär ekonomi och återanvändning av infrastruktur i Myllykoski samt vidareutveckling.

Baserat på det redan giltiga och tydliga RED II-direktivet. Marknaden för produkterna växer.

Myllykosken Bioetanoli

info@mbio.fi