Oljen ostosopimus

Kommentit

Viljelijöiltä ei edellytetä mitään sijoituksia eikä riskinottoa

10 v sopimus, joka jatkuu automaattisesti 10 vuotta, ellei irtisanota. Vuokra-alueiden osalta sopimus irtisanottavissa maanvuokrasopimuksen päättymiseen.

Mbio ilmoittaa selkeästi reilusti etukäteen, milloin korjuut alkavat (parin vuoden rakennusvaihe).

Viljelijä voi sitoutua hehtaareihin, jolloin 2/3 kulloisestakin olkituotosta korjataan. 1/3 jätetään korjaamatta maaperän parannusaineeksi. Vaihtoehtoisesti Viljelijä voi päättää toimittaa suoraan tietyn määrän tonneja. Kesannointi ja tuotantosuunnan muutokset sallittu, joten mm. siirtyminen olkilajista toiseen on joustavaa.

Vaihtoehtoisia toimitustapoja on 2. Valintaa ei tarvitse välttämättä tehdä allekirjoitushetkellä

  1. Viljelijä paalaa ja varastoi paalit tienvarteen, Mbion logistiikka hoitaa tehtaalle; tai
  2. Viljelijä poistaa puimurista silppurin ja pui oljen pitkänä peltoon ja Mbio paalaa ja hoitaa koko logistiikan 10 päivän kuluessa, ellei muuta sovita.

Ylivoimaisen esteen sattuessa (esim. rankkasateet) ei tarvitse toimittaa.

Hinnoittelu on kaikille Viljelijöille sama ja oikeudenmukaisesti 0 % kosteuden mukaan.

Mbio maksaa Viljelijälle sovitun bonuksen joka 3. vuosi toimitusten arvosta, jos Viljelijä on toimittanut Käytettävissä Olevan Oljen sopimuksen mukaan eikä ole irtisanonut sopimusta millään perusteella.

Oikeus sanoa sopimus irti sukupolvenvaihdos- tai muissa tilanluovutustilanteissa.

Edut viljelijälle

Varma ja pitkäaikainen kassavirta ja hehtaarituoton lisäys, ilman minkäänlaista riskinottoa ja lisätyötä.

Lisätyöstä (paalaus ja välivarastointi) lisähinta.

Silppurin poisto vähentää polttoaineen kulutusta ja tukoksia.

Olkipehkun poisto vähentää kasvinsuojeluaineiden tarvetta ja helpottaa mm. suorakylvöä.

Toimittaminen Mbiolle on hyvä vaihtoehto olkipehkun polttamiselle.

Oljen ravinteet palautetaan pääosin takaisin halukkaille Viljelijöille 3 vuoden ajan ilmaiseksi ja sen jälkeen kustannushinta-periaatteella.

Osallistuminen maatalouden profiilin kohotukseen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Viljanviljelystä tulee näin merkittävä hiilinielu.

Ohjeet

Osapuolet: Lisää maanomistajan nimi ja yhteystiedot

luku 3: Mikäli haluat, että oljet korjataan tietyltä hehtaarialalta, jolloin tonnimäärä vaihtelee olkisadon mukaan vuosittain, merkitse tähän hehtaarimäärä. Jätä siinä tapauksessa seuraava kohta tyhjäksi. Viljalajilla ei tässä kohdin ole merkitystä, joten ilmoita koko viljelty ala. Jos haluat toimittaa tietyn minimäärän tonneja, merkitse tonnimäärä asian omaiseen kohtaan ( esim __”10”__tonnia). Hehtaari- kohta jää siinä tapauksessa tyhjäksi.

luku 4: Merkitse kohtaan toimitustapavaihtoehto, jonka valitset: esim. ”1”. Voit muuttaa valintaasi myöhemmin.

allekirjoitukset: Päivää ja allekirjoita sopimus. Lisää myös nimenselvennys tikkukirjaimin.

Toimita allekirjoitettu sopimus joko:

  1. Tulosta sopimus, allekirjoita kaikki sivut, skannaa ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen info@mbio.fi
  2. Tulosta sopimus, allekirjoita kaikki sivut ja lähetä postitse osoitteeseen:
    Redeve Oy /olkisopimukset
    Peltovuorenkuja 4
    01690 Vantaa

Oljen ostosopimus »

Yleiset sopimusehdot »


Myllykosken Bioetanoli

info@mbio.fi